SID 30


Marknadsregioner
I Skandinavien har den positiva utvecklingen fortsatt under 2005 med en stark efterfrågan på ASSA ABLOYs produkter. Nybyggnationen har visat god tillväxt under året vilket har stärkt efterfrågan. Det har varit en ökande efterfrågan från dörr- och fönstertillverkare och ASSA ABLOY har lyckats vinna ett flertal stora kontrakt.
Den inhemska marknaden i Finland har varit stabil och exporten har visat god försäljningsökning.
På den franska marknaden har det varit en stadig efterfrågan på ASSA ABLOYs produkter. Koncernen har påbörjat sammanslagningen av försäljningsorganisationerna i regionen.
Utvecklingen i Tyskland och Schweiz har varit stabil. Regionen har även fortsatt omorganisationen och integrationen av de tyska koncernbolagen till färre men större enheter.
I Storbritannien har försäljningen under året utvecklats positivt speciellt inom gör-det-själv marknaden.
Det har varit god efterfrågan i Beneluxområdet på ASSA ABLOYs produkter. Koncernens förvärv av Nemef har stärkt positionen inom OEM-segmentet för dörr- och fönstertillverkare. I Belgien har ASSA ABLOYs verksamhet samordnats i ett bolag.
Den italienska marknaden har varit fortsatt svag under 2005. ASSA ABLOYs fokus i Italien är att förbättra den inhemska försäljningen. Omstruktureringen av koncernbolagen i Italien fortsätter med flytt av viss produktion till lågkostnadsländer.
I Spanien har det varit en god efterfrågan på den inhemska marknaden under 2005. Konsolideringen av ASSA ABLOYs produktions- och försäljningsbolag i Spanien har fortsatt.
Koncernbolagen i Östeuropa har visat stark tillväxt under året. Koncernen har fortsatt att investera i produktionsenheterna i Rumänien och Tjeckien. En god tillgång på kvalificerad arbetskraft samt en hög effektivitet gör att fabrikerna i Östeuropa har bra kapacitet för framtida expansion.
ASSA ABLOY har även haft mycket god tillväxt i Mellanöstern. Koncernbolaget Mul-T-Lock har fortsatt att öka sina marknadsandelar på den israeliska marknaden och bolaget har introducerat ett antal nya produkter.
Under 2005 har koncernbolagen i Afrika visat en god tillväxt. ASSA ABLOY har förvärvat Security World i Sydafrika, en franchisekedja med säkerhetsbutiker som har döpts om till Yale Security Point.
Pågående initiativ
Gemensamma säljkårer
Ett av EMEAs pågående initiativ är att i marknadsregionerna skapa gemensamma säljkårer under huvudvarumärket ASSA ABLOY. Säljkårerna kommer att erbjuda ett bredare produktutbud med starka lokala varumärken och produkter från andra delar av koncernen.
Kostnadseffektiv produktion
ASSA ABLOY kommer att fokusera på att tillvarata produktionssynergierna mellan koncernens bolag. Produktionen ska koncentreras till färre fabriker och en viss del av produktionen flyttas till lågkostnadsländer. De kvarvarande fabrikerna kommer att tillverka färre antal olika produkter men med större volym av varje enskild produkt.
Divisionen bygger upp ett "Lean-team" i syfte att effektivisera produktion och administration. Arbetet startade under 2005 och kommer att ha hög prioritet under de närmsta åren.
Förändringen av produktionsstrukturen har fått ett förnyat fokus i och med den ökande konkurrensen ifrån nya aktörer från till exempel Kina. ASSA ABLOYs produkter är svåra att kopiera på grund av den stora variationen inom produktfamiljerna. Standardiserade komponenter kommer att produceras i lågkostnadsländer, för att sedan monteras och kundanpassas lokalt för snabb leverans till kund.
Division EMEA
Omsättning per produktgrupp
Prioriteringar
Tillvarata produktionssynergier och skapa en kostnadseffektiv produktion genom en fortsatt specialisering.
Samordna försäljningsorganisationerna under huvudvarumärket ASSA ABLOY.
Fortsätta att utveckla specificeringen av större projekt.
Öka aktiviteten inom produktutvecklingen.

SID 31

Specificering allt viktigare inom större projekt
Inom säkerhetsbranschen blir det allt viktigare att delta tidigt i byggprocessen när nya bostäder, en ny fabrik eller ett nytt kontorskomplex ska byggas. Större byggnader har idag mycket komplexa säkerhetskrav och genom att hjälpa arkitekterna att specificera säkerhetslösningarna har ASSA ABLOY en fördel senare i försäljningsprocessen.
EMEA fortsätter att stärka resurserna inom specifikation i form av kompetens och system.
Förbättrat produktutbud
I allt ökad grad kommer EMEA att samordna aktiviteterna inom produktutveckling. ASSA ABLOY arbetar aktivt för att utveckla nya produkter för specifika användningsområden med förbättrad funktionalitet genom ett ökat utnyttjande av elektromekanik. Ett flertal nya produkter kommer att lanseras under 2006.
Säker utrymning för sportarena
Berns nya fotbollsarena, Stade de Suisse Wankdorf Bern, invigdes i juli 2005. Arenan, som har plats för 40 000 åskadare, har solcellstak och är en del av ett byggnadskomplex med shoppinggalleria, restauranger, kontor och skola. Den kommer att vara en av fotbolls-EMs officiella arenor under Euro 2008.
Ett stadion med fullsatta läktare måste kunna utrymmas säkert och snabbt. Det är därför nödvändigt med låssystem som fungerar perfekt även i paniksituationer. Två av ASSA ABLOYs koncernbolag har installerat samtliga utrymningsbeslag, inklusive panikreglar med tryckstång. Dörrar har utrustats med elektroniska lösningar och en funktion som gör att dörr och beslag är motståndskraftiga mot yttre åverkan. Samtliga panikreglar ytmonterades, det vill säga de behövde inte monteras inuti dörren. Det fick ned installationskostnaderna och var ett viktigt skäl till att kunden valde produkter från ASSA ABLOY. En annan faktor var det breda utbudet av panikreglar och att ASSA ABLOY kunde erbjuda helhetslösningar för säkerhetsdörrar som inkluderar analys, koncept och strategi. Efter projektet i Bern har ett av ASSA ABLOYs koncernbolag valts till att planera andra framtida sportarenor i Schweiz.