SID 8


Säkerhet för både besökare och konstverk

SID 9

Sex miljoner människor besöker varje år Louvren i Paris. Louvren är därmed ett av världens mest välbesökta muséer. Dessutom är det en arbetsplats för över 2 000 personer där en specialutbildad väktarkår ingår. Muséer är ofta inrymda i gamla historiska byggnader som kräver specialutformade säkerhetslösningar. Det är viktigt att kunna agera snabbt och effektivt vid brand, hot och olyckor så att människor och konstverk kan föras i säkerhet. Men det är också viktigt att ha väl utvecklade säkerhetslösningar som skyddar konstverken mot stöld och förstörelse så att framtida generationer kan ta del av historien.