Produktion: ASSA ABLOY i samarbete med n3prenör. Foto: Ulf Huett, Kristian Älegård med flera. Tryck: Ljungbergs tryckeri AB, Klippan.