ASSA ABLOY Entrance Systems
Affärsenheten bytte namn från Automatic Doors till ASSA ABLOY Entrance Systems under 2005. Försäljningen fortsatte att öka kraftigt under året.
Under 2004 omlokaliserades tillverkningen i USA till koncernens produktionsenhet i Charlotte i North Carolina. Det har resultaterat i större effektivitet och snabbare tillväxt och bidrog till att verksamheten i USA gjorde betydande förbättringar under 2005. På de flesta marknader i Europa utvecklades produktförsäljningen positivt och marginalerna förbättrades tack vare en ökad efterfrågan på tjänster. ASSA ABLOY Entrance Systems varumärke EntreMatic, vars produkter riktar sig till mindre kunder via distribution, stod för en fördubblad försäljning 2005.
I januari 2005 startades tillverkningen i en ny fabrik i Kina, som drivs tillsammans med division Asia Pacific. Fabriken tillverkar i huvudsak lågprisprodukter för såväl hemma- som exportmarknaden.
På huvudfabriken i Landskrona där mer exklusiva produkter tillverkas har tillämpningen av Lean-metoder lett till ökad effektivitet.
ASSA ABLOY Entrance Systems förvärvade flera mindre bolag under 2005. Det viktigaste var Doorman i Storbritannien som levererar, installerar och sköter underhållet av manuella och automatiska dörrar och rulljalusier i Storbritannien. Bolaget har en stark närvaro i segmentet för detaljhandel.
ASSA ABLOY Hospitality
Den nya ledningen fokuserade på att förbättra kundservicen, omorganisera säljstyrkan samt att minska tillverkningskostnaderna och de indirekta kostnaderna. Verksamheten uppvisade en stark organisk tillväxt och ett påtagligt förbättrat resultat. Resebranschen har börjat återhämta sig, vilket har gynnat nybyggnationen av hotell. Det är osäkert om tillväxten håller i sig med tanke på de höga bränslekostnaderna och effekten av naturkatastrofer på viktiga semesterorter. Genom en fortsatt omstrukturering av affärsenheten ska konkurrenskraften ytterligare stärkas.
Försäljningen under 2005 gick främst till stora kasino- och hotellprojekt. Timelox installerade till exempel system på det nya Wynn's Hotel i Las Vegas och VingCard lås på det nyöppnade Disneyland i Hongkong. I Kina drevs utvecklingen framåt av hotellbyggandet inför Olympiaden 2008 och regionens goda ekonomiska klimat.
Pågående initiativ
ASSA ABLOY HID
Kunderna uppgraderar till nya tekniska lösningar i allt snabbare takt och därför fortsätter affärsenheten att investera i nya produkter och stärka aktiviteterna för försäljning och marknadsföring. Samordning av fysisk säkerhet och IT-säkerhet har ökat efterfrågan på ID-kort med flera tillämpningsområden och lett till affärer med höga marginaler. Tekniska lösningar kan även användas för att förnya traditionella mekaniska produkter. Ett av initiativen är att satsa på integrerad teknik.
ASSA ABLOY Identification Technology
Affärsenheten förväntar sig att tillväxten inom kärnverksamheten RFID och ID-hantering ska öka betydligt genom försäljning av nästa generations produkter för beröringsfria smarta kort. Affärsenhetens fokus kommer att ligga på industriella tillämpningar samt pass där RFID kan komma att kombineras med biometri.
Affärsenheten har en stark tillväxtpotential inom alla segment. Tillväxten kan ske både organiskt och via förvärv för att ytterligare bredda produktutbudet.
Division Global Technologies
Omsättning per produktgrupp
prioriteringar
Etablera en närvaro på växande RFID-marknader genom att utveckla nya produkter.
Förbättra effektiviteten och sänka tillverkningskostnaderna.
Utöka tjänsteverksamheten inom service och underhåll i ASSA ABLOY Hospitality och ASSA ABLOY Entrance
Systems.
Koordinera med koncernens övriga divisioner genom
kundansvariga säljare för att öka försäljningen av alla
Global Technologies produkter.
ASSA ABLOY Entrance Systems
Affärsenheten kommer att rikta in sig på att erbjuda kunderna integrerade lösningar av produkter och tjänster för entréer. Marknadsföringen av varumärket EntreMatic kommer att intensifieras. Nya produkter utvecklas för nya marknader och marknader med hög tillväxt, som Östeuropa och Asien.
ASSA ABLOY Entrance Systems arbetar aktivt med förvärv för att få en bredare geografisk förankring, bredda produktportföljen och utöka tjänsteutbudet. Kundansvariga säljare ska attrahera stora kunder inom detaljhandel, industri och det kommersiella segmentet för att utveckla tjänsteverksamheten som har högre marginaler.
ASSA ABLOY Hospitality
ASSA ABLOY Hospitality introducerade det nya moduluppbyggda produktsortimentet Signature i november 2005. Under de närmaste åren kommer flera nya produkter lanseras – bland annat ett nytt system för incheckning, ett "beröringsfritt" RFID-låssystem och ett trådlöst kommunikationssystem. De kan även installeras vid uppgraderingar av hotellens befintliga säkerhetssystem.
Affärsenheten kommer att fokusera på de starkaste
och mest välkända varumärkena VingCard och Elsafe.
De pågående omstruktureringsåtgärderna ska minska tillverkningskostnaderna och de indirekta kostnaderna, rationalisera logistiken och leveranskedjan samt utveckla systemet med kundansvariga säljare. Tjänsteverksamheten får fortsatt prioritet.
Högt spel och hög säkerhet
Bellagio, ett av Las Vegas mest välkända lyxhotell och kasinon, öppnade i början av året det nybyggda Spa Tower. Spa Tower är ett 33 våningar högt hotellkomplex som omfattar 809 rum, 109 sviter samt två lyxsviter. Efter tillbyggnaden har hotellet sammanlagt 4 000 rum.
De nya hotellrummen i Spa Tower är försedda med hotellås och kassaskåp från ASSA ABLOY. Majoriteten av låsen till rummen kommunicerar via infraröd teknik med en mottagare inne i rummet, ett kostnadseffektivt online-alternativ till andra anslutningar. Mottagaren är kopplad till en server som gör det möjligt för receptionister och säkerhetspersonal att upptäcka om dörrar står på glänt. Om anställdas kort kommer bort kan dessa enkelt annulleras utan att låsen måste kontrolleras. Gäster kan dessutom byta rum utan att behöva få nya kort. Systemet omfattar även sekventiella och trådlösa larm, varningar om svagt batteri eller underhållsbehov, personsökarsystem och elektroniska logglistor med dataöverföring i realtid.
De nya hotellrummen i Spa Tower är försedda med hotellås och kassaskåp från ASSA ABLOY. Majoriteten av låsen till rummen kommunicerar via infraröd teknik med en mottagare inne i rummet, ett kostnadseffektivt online-alternativ till andra anslutningar. Mottagaren är kopplad till en server som gör det möjligt för receptionister och säkerhetspersonal att upptäcka om dörrar står på glänt. Om anställdas kort kommer bort kan dessa enkelt annulleras utan att låsen måste kontrolleras. Gäster kan dessutom byta rum utan att behöva få nya kort. Systemet omfattar även sekventiella och trådlösa larm, varningar om svagt batteri eller underhållsbehov, personsökarsystem och elektroniska logglistor med dataöverföring i realtid.
Bellagio valde att arbeta med ASSA ABLOY eftersom man fick tillgång till sälj- och supportfunktion på plats i Las Vegas, en faktor som visade sig vara avgörande. Dessutom efterfrågade de funktioner som on-line-systemet kunde ge. Kunden hade även goda referenser från tidigare samarbete 2003 när hotellrummen i den äldre byggnaden renoverades.