SID 4


Asia Pacific
I ASSA ABLOYs division Asia Pacific ingår bolag i Australien, Nya Zeeland, Kina och övriga Asien. Divisionen har haft en organisk tillväxt på 2 procent under året och en EBIT-marginal på 11,1 procent. Asia Pacific står för 8 procent av koncernens omsättning och har 4 300 anställda, 9 produktionsenheter och 8 försäljningsbolag. Divisionens största marknader är Australien, Nya Zeeland och Kina. De största bolagen i divisionen är ASSA ABLOY Australia, ASSA ABLOY New Zealand, Guli Security och ASSA ABLOY Wangli.
OMSÄTTNING
andel av
koncernen, %
  EBIT
andel av
koncernen, %
 
Global
Technologies
ASSA ABLOYs division Global Technologies är koncernens världsomspännande organisation för globala produkter och tjänster. Under året uppnådde divisionen en organisk tillväxt på 10 procent och en EBIT-marginal på 14,1 procent. Divisionen står för 21 procent av koncernens omsättning och har 3 500 anställda, 15 produktionsenheter och 40 försäljningsbolag. Global Technologies består av fyra affärsenheter:
– ASSA ABLOY HID, som står för 24 procent av Global Technologies försäljning. Affärsenhetens huvudsakliga område är ID-kort, kortläsare och system för passagekontroll som använder radiofrekvensiell identifiering (RFID). Produkterna säljs under kända varumärken som HID och Indala.
– ASSA ABLOY Identification Technology (ITG)), som står för 16 procent av Global Technologies försäljning. Affärsenhetens produkter består av olika typer av identifieringstekniker baserade på RFID som smarta kort, elektroniska pass, ID-kort samt elektronisk märkning av industriella produkter och boskap. Produkterna säljs under kända varumärken som Sokymat, ACG och Omnikey.
– ASSA ABLOY Entrance Systems, som står för 41 procent av divisionens försäljning. Affärsenheten är världens ledande leverantör av elektroniska dörrlösningar. Produkterna säljs under kända varumärken som Besam, EntreMatic och Doorman.
– ASSA ABLOY Hospitality, som står för 19 procent av Global Technologies försäljning. Affärsenheten har produkter inom hotellås och säkerhetssystem och försäljningen är framför allt riktad mot hotell och kryssningsfartyg. Affärsenhetens två ledande bolag och varumärken är VingCard och Elsafe.
KONCERNENS OMSÄTTNING OCH EBIT
1 1996–2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.
OMSÄTTNING
andel av
koncernen, %
  EBIT
andel av
koncernen, %
 

SID 5

Financials in brief
    2005 2004 Förändring, %
Omsättning, MSEK 27 802 25 526 9
Varav: Organisk tillväxt 5
  Förvärvad tillväxt 1
  Valutaeffekt, MSEK 643 3
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 4 078 3 683 11
Rörelsemarginal (EBIT), % 14,7 14,4  
Resultat före skatt, MSEK 3 556 3 199 11
Varav valutaeffekt, MSEK 73 2
Operativt kassaflöde, MSEK2 3 702 3 439 8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,9 15,3  
 
Data per aktie (SEK/aktie) 2005 2004 Förändring, %
Vinst efter skatt och utspädning (EPS) 6,97 6,33 10
Kassaflöde efter skatt och utspädning (CEPS) 9,64 8,93 8
Eget kapital efter utspädning 42,85 34,74 23
Utdelning 3,251 2,60 25
Antal aktier efter utspädning, (1 000-tal) 378 718 378 718  
1 Föreslagen utdelning.
2 Exklusive strukturbetalningar.
2 Exklusive strukturbetalningar.
3 Nyckeltal för 2001 och 2003 är exklusive jämförelsestörande poster.
4 1996–2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.
SYSSELSATT KAPITAL /
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
RESULTAT FÖRE SKATT /
OPERATIVT KASSAFLÖDE
VINST PER AKTIE