2005 i korthet
 • Omsättningen ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 078 MSEK (3 683), en ökning med 11 procent.
 • Vinst per aktie efter skatt och utspädning uppgick till 6,97 SEK (6,33), en ökning med 10 procent.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 3 702 MSEK (3 439).
 • Johan Molin tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 december 2005.
 • Innehåll
  Finansiell översikt 1
  VD-kommentar 2
  Vision, affärsidé och strategi 6
  Varumärkesstrategi 9
  Marknaden 12
  ASSA ABLOYs produkter 16
  Hållbar utveckling 20
  Division EMEA 24
  Division Americas 28
  Division Asia Pacific 32
  Division Global Technologies 36
  Förvaltningsberättelse 2005 42
  Bolagsstyrningsrapport 44
  Omsättning och resultat 54
  Resultaträkningar 55
  Rapportering per division 56
  Finansiell ställning 58
  Balansräkningar 59
  Kassaflöde 60
  Kassaflödesanalyser 61
  Förändring i eget kapital 62
  Finansiell riskhantering 63
  Noter 66
  Kommentarer till fem år i sammandrag 90
  Fem år i sammandrag 91
  Kvartalsinformation 92
  Nyckeltalsdefinitioner 93
  Förslag till vinstdisposition 94
  Revisionsberättelse 95
  ASSA ABLOY-aktien 96
  Information till aktieägarna 99
  ASSA ABLOY i korthet
  ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Med över 150 bolag i mer än 40 länder och cirka 10 procents andel av världsmarknaden är koncernen låsbranschens starkaste globala aktör.
  ASSA ABLOY finns representerat i alla stora regioner, både på mogna och nya marknader,med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. Inom det snabbväxande området för elektromekaniska lås har koncernen en ledande ställning inom till exempel identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet.
  Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag med 4 700 anställda till en internationell koncern med 29 500 anställda och en omsättning på 27,8 miljarder SEK.
  Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud än något annat företag på marknaden.
  Americas
  ASSA ABLOYs division Americas består av bolag i Nord- och Sydamerika. Divisionen är koncernens näst största och står för 30 procent av koncernens omsättning. Divisionen har haft en organisk tillväxt på 5 procent under året och en EBIT-marginal på 18,3 procent. Huvudkontoret ligger i New Haven, Connecticut, USA. Americas har 9 300 anställda, 24 produktionsenheter och 8 försäljningsbolag. De huvudsakliga marknaderna är USA, Kanada och Mexiko. Några av divisionens ledande bolag är Corbin Russwin, Curries, Emtek, Medeco, Phillips och Sargent.
  OMSÄTTNING
  andel av
  koncernen, %
    EBIT
  andel av
  koncernen, %
   
  EMEA
  ASSA ABLOYs division EMEA omfattar alla bolag i Europa, Mellanöstern och Afrika. EMEA är koncernens största division och står för 41 procent av koncernens omsättning. EMEA har under året haft en organisk tillväxt på 3 procent och en EBIT-marginal på 14,7 procent. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Divisionen har 12 400 anställda, 46 produktionsenheter och 30 försäljningsbolag. De största marknaderna är Skandinavien och Frankrike och några av divisionens ledande bolag är Abloy, Assa, Tesa, och Vachette.
  OMSÄTTNING
  andel av
  koncernen, %
    EBIT
  andel av
  koncernen, %