Elektromekaniska produkter
Genom sin ökade användarvänlighet ger elektromekaniska produkter i regel högre säkerhet än traditionella mekaniska produkter. Låsning och upplåsning blir enklare samtidigt som den låsta dörrens säkerhet ökar. ASSA ABLOY erbjuder ett stort utbud av elektromekaniska produkter från elslutbleck och fjärrmanövrerade dörrlås till automatiska dörrar och avancerade kortlösningar. Genom att utnyttja utvecklingen av microprocessorer och kommunikationsteknologi kommer framtidens elektromekaniska produkter att erbjuda fler funktioner för styrning och bevakning. Det finns även stora möjligheter att installera elektromekanik i ASSA ABLOYs mer traditionella mekaniska produkter. Koncernens försäljning av elektromekaniska produkter ökar idag i snabbare takt än försäljningen av mekaniska produkter och flera koncernbolag utvecklar elektromekanik för traditionella mekaniska produkter.
Enklare installation och drift
Trenden går mot att produkterna blir enklare att installera och integrera i de olika system som behövs för att sköta en byggnad. Detta driver utvecklingen av mer intelligenta produkter med inbyggd kommunikation. Elektromekaniska produkter kan idag lösa en lång rad säkerhetskrav. Produkterna passar särskilt bra i krävande säkerhetsmiljöer som till exempel skolor, sjukhus, flygplatser, varuhus, och museer.
Dörrautomatik
ASSA ABLOY har en världsledande ställning inom dörrautomatik. Det är en stark efterfrågan på bekvämlighet och enklare in- och utpassering. Kundernas krav ökar och många affärskedjor och sjukhus investerar i skräddarsydda entrésystem inklusive service. Genom ASSA ABLOYs breda produktutbud har koncernen en unik möjlighet att integrera dörrautomatik med låsning och dörrstyrning, för att möta kundernas efterfrågan på bekväma och enkla säkerhetslösningar.
Elektromekaniska lås
Ett annat av ASSA ABLOYs snabbt växande produktsegment är elektromekaniska lås.
ELVA
ELVA är ett elektromekaniskt entrélås ämnat för bostadsmarknaden. Låset är i grunden uppbyggt som ett traditionellt lås men har många nya och bekväma funktioner. Dörren kan låsas både med nyckel och fjärrkontroll. Kodtekniken och säkerheten mellan fjärrkontroll och lås är densamma som bankerna använder över Internet med engångskoder. En förlorad fjärrkontroll kan enkelt spärras för användning.
Säkerhet för hotell
Modulära plattformar används även inom elektromekaniska produkter. Ett exempel på en modulär produkt är Signature från VingCard. Modulärt tänkande inom produktionen har medfört att kunden kan kombinera ett antal olika komponenter med olika funktionalitet och design i säkerhetslösningen. Den nya produkten förenklar kommunikationen mellan de elektromekaniska komponenterna och underlättar eftermarknadsservicen.
Säkerhetsdörrar
ASSA ABLOY säljer säkerhetsdörrar i huvudsak på den amerikanska marknaden, där kraven på nödutrymning och brandsäkerhet är höga. Detta leder till en stor efterfrågan på säkerhetsdörrar, framför allt ståldörrar.
Identifikation och passagekontroll
Ett av ASSA ABLOYs snabbast växande produktområden är identifikation och passagekontroll, huvudsakligen baserat på RFID-teknologi (radiofrekvensiell identifiering). En fördel med RFID är att säkerhets- och passagekontrollen sker utan beröring. Behovet av säkrare lösningar driver även på utvecklingen av så kallade "smarta kort" där användarspecifik information kan lagras. Tjänster som till exempel administration av passerkort, blir allt viktigare inom identifikation och passagekontroll.
Vid extra stora krav på säkerheten kan RFID och identifiering kombineras med biometri, till exempel fingeravtryck eller ögat. Andra exempel på tekniker ker som kan användas vid hög säkerhet kan vara hologram och ultraviolett bläck. ASSA ABLOY arbetar tillsammans med det amerikanska företaget CoreStreet för att utveckla ett nytt system för säker identifikation för elektromekaniska lås. ASSA ABLOY är väl positionerade för att ta del av den växande marknaden inom identifikation och passagekontroll.