Högkonjunktur i byggandet i Kina
Byggande är en expansiv bransch idag. Prognoser för 2007 visar att det totala byggandet i Kina kommer att öka med över 10 procent. Storstäder som Hongkong och Singapore växer och nya hus, kontorslokaler och kommersiella byggnader ser dagens ljus, även om alla är långtifrån 101 våningar som världens högsta byggnad, Taipei 101. Att arbeta nära arkitekter är viktigt för att kunna installera rätt säkerhetssystem. I många fall är specifikationsarbetet direkt avgörande för en bra försäljning.