Ingenting ersätter trygghet i barnens värld
Skolan och daghemmet ska vara trygga platser att vistas på. De är ett andra hem för de flesta barn med tanke hur mycket tid de tillbringar där. Men hemkänslan och tryggheten är det ibland si och så med. Under lektionerna kan det vara trångt och stressigt i klassrummen och bland barnen på daghemmen går det ofta livligt till. Vad som då inte får försummas är säkerheten – det ska vara lätt både för små och stora att ta sig ut vid en eventuell olycka. Och samma grad av säkerhet ska råda på det lilla daghemmet och på skolan på landet som i skolor och daghem med den stora stadens resurser.